Luottamustunti_alasivu_banner_730x250pxKun työyhteisössä on luottamusta, työ sujuu eikä kenenkään tarvitse olla varuillaan.

Luottamustunti on työtiimin sisäinen ryhmäkeskustelu, jota ohjaa Luottamustunti-verkkotyökalu. Tunnin aikana työtiimi käsittelee ohjatusti ja osallistavasti luottamukseen liittyviä asioita ja luo omia käytäntöjään luottamuksen edistämiseksi.

Luottamustunnin päätteeksi tiimin jäsenet tekevät omat luottamuslupauksensa. Sillä luottamus syntyy lupauksista – ja niiden pitämisestä.

Luottamus on yhteistä pääomaa.


kohta1
Vuodessa on 1600 työtuntia. Yksi niistä kannattaa käyttää luottamuksen kehittämiseen omassa tiimissäsi.

Siirry maksuttomaan verkkotyökaluun, kutsu tiimisi koolle tunniksi ja aloita Luottamustunti!

Verkkotyökaluun vaaditaan rekisteröityminen, mutta siihen voi tutustua myös ilman rekisteröitymistä. Siirry tutustumisversioon. 

kohta2

Luottamustunnin työkirjassa pohditaan videon ja kysymysten avulla sitä, mitä luottamus on ja miten se näkyy työpaikalla. Tehtävät ovat lyhyitä ja niille on asetettu aikaraja. Hyödyntäkää työkirjassa olevaa kelloa ja keskittykää keskustelun tavoitteeseen.

kohta3

Kirjatkaa keskustelun edetessä keskeisimpiä esiin nousseita ajatuksia.

Kun Luottamustunti on lopuillaan, näette kirjaamienne asioiden yhteenvedon. Niistä muodostuvat tiimin luottamuslupaukset.

kohta4

Tuloksena tunnin työstä tiimi kirjaa omat luottamusta vahvistavat ja ylläpitävät lupaukset.

Palatkaa lupauksiin aika ajoin, ja tarkentakaa niitä. Luottamus syntyy lupausten ohella teoista!

 


Käytä tunti luottamukselle - luottamustunti.fi


logot_yhdessa